Είναι προϊόν που παράγεται στο κτήμα μας.

Το ελαιόλαδο είναι σε καθεστώς βιολογικό, σε μεταβατικό στάδιο και από 01 Φεβρουαρίου 2017 το κτήμα μας θα είναι βιολογικό.