Το ελαιόλαδο είναι βιολογικό από τα κτήματά μας, πιστοποιείται από την ΔΗΩ.